Նորություն
1խմ փայտանյութի արժեքը՝ 140,000 ՀՀ դրամ

Հեռախոսահամար՝ +374 10 44 47 50
Ֆաքս` +374 10 44 96 00 

Նախագծաշինարարական աշխատանքներ

Ընկերությունն իրականացնում է կապիտալ շինարարական ծրագրեր, որտեղ որակավորված մասնագետների գծագրերով կատարվում են տեղական շուկայի համար համապատասխան պատվերներ: Դրան զուգահեռ` ընկերությունը կազմակերպում է նաև նշված պատվերների հիման վրա կապիտալ շինարարական ու կառուցապատման աշխատանքներ: «Եվրոպա» ՍՊԸ-ն իր մեջ ընդգրկում է նախագծա շինարարական բաժին, որը մատուցում է լիցենզավորված հետևյալ ծառայությունները` բնակելի, հասարական և արտադրական շենքերի նախագծում (փաստաթղթերի մշակում)։ Բնակելի, հասարական և արտադրական շենքերի վերանորոգում և կապիտալ շինարարության իրականացում։ Ինտերիեր և էքստերիեր։ Հարդարում և բարեկարգում։ Էլեկտրական և հաղորդակցական կապերի շինարարական աշխատանքների իրականացում: Աշխատանքները կատարվում են նշված ժամկետներում, բարձր որակով և ցանկացած ոճի, ինչի մասին է վկայում «Եվրոպա» ՍՊԸ-ի բազմամյա փորձը:

0